Ara
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İş Akış Süreçleri

AVANS VE KREDİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AY SONU İŞLEMLERİ AKIŞ SÜRECİ

BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BANKA HESABI VE GÖNDERME EMRİNİN KAPATILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TEMİNAT MEKTUPLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ

DEVİR ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEM İŞ AKIŞ SÜRECİ

EK DERS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

EMANETLERİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

FARABİ PROJELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

HAK EDİŞLERDEN KESİLEN VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE CIKIŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İCRA VE NAFAKA KESİNTİLERİNİN GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN BORÇ KAYDI İŞLEM İŞ AKIŞ SÜRECİ

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİLATI İŞLEM İŞ AKIŞ SÜRECİ

KDV DAMGA VE MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

KEFALET AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KEFALETE TABİ MEMURLARA KEFALET CÜZDANI DÜZENLENMESİ (İPTAL CÜZDAN YOK)

KESİN HESAP İŞ AKIŞ SÜRECİ

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ GELİRLERİNİN TAHSİLİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

MAL HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ AKIŞ SÜRECİ

ÖDEMELERİN YAPILMASI VE ONAYLANMIŞ EVRAKLARIN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SENDİKA AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR MALLARIN KONSOLİDE EDİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TÜBİTAK PROJELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞI İŞ AKIŞ SÜRECİ

YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUKLAR İŞ AKIŞ SÜRECİ

YÖNETİM DÖNEMİ HESABININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

25.10.2021 11:30

Hızlı Erişim