Ara
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon ve Vizyon

Misyon:
Üniversite mali hizmetlerinin iç kontrolünde, performans esaslı bütçelemede ve işlemlerin
muhasebeleştirilmesi süreçlerinin etkinliğini sağlayacak yöntem ve standartları belirlemek.
Vizyon:
Mali hizmetleri ve idarenin stratejilerini; yönetim sorumluluğu, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık
temel esasları doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Değerler:
· Müşteri ve paydaşlarına saygılı ve duyarlı;
Müşteri ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara duyarlı yaklaşan ve empati kurabilen her koşulda saygısını
kaybetmeyen.
· Katılımcı, araştırmacı, iş birliğine inanan ekip çalışmasına yatkın çalışma anlayışına sahip;
Katılımcı personel anlayışı ile başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirleri
alınan, yaratıcı fikirlere fırsat veren, birbirine inanan ve güvenen personele sahip olan.
·Görev disiplinine sahip ve özverili;
Vermekte olduğumuz hizmetlerin yasal mevzuata uygunluğu ve kurum kültürü çerçevesinde iş disiplinine
sahip, nitelikli ve menfaat gözetmeksizin özverili hizmet veren.
· İdealist;
Başkanlığımız vizyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırken, inandığı
değerlerden de ödün vermeyen.
·Eşitliği ve adaleti gözeten;
Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personele eşit koşullar sağlayarak fırsat eşitliğine önem veren.
· Lider, öncü ve örnek;
Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara
örnek teşkil eden hizmet anlayışı ile lider olan.
· Sürekli kendisini geliştirien;
Üniversitemizin "Daha ileriye, en iyiye" ilkesi gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için
gayret sarf eden.
· Hizmette profesyonelliğe odaklı;
Verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirmek için profesyonel bir tutum gösteren.
· Yeniliğe açık;
Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni teknoloji ve sistemleri
kullanmadaki isteklilik.
· Çalışanlara saygılı;
Verilen hizmetin yerine getirilmesinde, müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması için harcanan
emeğe saygıyla yaklaşan.

13.10.2021 10:45

Hızlı Erişim