Ara
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığımız

5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesindeki görevleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesiyle kurulan Başkanlığımız; Bütçe ve Performans Programı, Stratejik Planlama ve Yönetim, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama birimleri adı altında teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız Rektörlük Binasında hizmet vermekte olup; Bütçe ve Performans Programı, Stratejik Planlama ve Yönetim, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama ve Tübitak-AB Projeleri birimlerimiz ikinci katta çalışmalarını yürütmektedir.

13.10.2021 10:45

Hızlı Erişim