Ara
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Akademik

İdari

qr

Daire Başkanı

Göksel AKTAŞ

E-Posta gaktas@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3042

Çalışma Alanları

qr
qr

Mali Hizmetler Uzmanı

Mustafa GÖKMEN

E-Posta mgokmen@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3039

Çalışma Alanları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

qr
qr

Mali Hizmetler Uzmanı

Taner KAYA

E-Posta tanerkaya@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3092

Çalışma Alanları Bütçe ve Performans Programı

qr

Mali Hizmetler Uzmanı

Dr. İrem TANYILDIZI BAYDİLİ

E-Posta itanyildizi@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3088

Çalışma Alanları İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Raporlama

qr

Mali Hizmetler Uzmanı

Samet BEKTAŞ

E-Posta s.bektas@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3038

Çalışma Alanları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama

qr
qr

Şube Müdürü

Akif GÜN

E-Posta akifgun@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/ 3043

Çalışma Alanları

qr
qr

Şef

Ümit KOZA

E-Posta ukoza@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3038

Çalışma Alanları Ön Mali Kontrol, FÜBAP Ödemeleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Gökmen GEZGİN

E-Posta ggezgin@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8159

Çalışma Alanları

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Mustafa ŞİMŞEK

E-Posta simsekm@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8174

Çalışma Alanları Maaş, Ekders, Taşınır Konsolide Görevlisi (Taşınır Muhasebe Kayıt İşlemleri)

qr
qr

Teknisyen

Filiz KAZAR

E-Posta fbartan@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/ 3045

Çalışma Alanları Maaş, Ekders, Bireysel Emeklilik İşlemleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Celal ÇETİNKAYA

E-Posta ccetinkaya@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3041

Çalışma Alanları Promosyon Ödemeleri, Sendika Ödemeleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Fırat ŞEVLET

E-Posta fselvet@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8172

Çalışma Alanları Banka İşlemleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Emel İPEKÇİ

E-Posta eipekci@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8173

Çalışma Alanları İcra, Nafaka Muhasebe İşlemleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Emine DEMİROĞLU

E-Posta ebekirgil@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8172

Çalışma Alanları Proje Ödemeleri Muhasebe İşlemleri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Atakan PEHLİVAN

E-Posta apehlivan@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8167

Çalışma Alanları Taşınır Kayıt İşlemleri, Fatura Ödemeleri

qr
qr

Memur

Tülin ERCAN

E-Posta tercan@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3044

Çalışma Alanları Daire Başkanı Sekreteri

qr
qr

Bilgisayar İşletmeni

Melike KAYA

E-Posta melike.kaya@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8169

Çalışma Alanları

qr
qr

Hizmetli

Gülbahar YILDIRIM

E-Posta g.yildirim@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8175

Çalışma Alanları Temizlik İşleri

qr
qr

Sürekli İşçi

Dr. Didem YAVUZ SÖYLER

E-Posta dysoyler@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/8175

Çalışma Alanları Kişi Borçları, Teminat Mektupları

qr
qr

Sürekli İşçi

Mikail AY

E-Posta may@firat.edu.tr

Telefon 04242370000/3038

Çalışma Alanları Dosyalama İşlemleri, Temizlik İşleri

qr